top of page
EFS_kolor_poziom_rgb (1).png

Pełnienie funkcji wychowawcy placówki wsparcia dziennego 

Rozwój infrastruktury sportowej służącej do uprawiania wspinaczki sportowej w Bytomiu

Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla uczestników Placówki Wsparcia Dziennego

Świadczenie usług edukacyjnych - prowadzenie zajęć z j. angielskiego.

Świadczenie usług edukacyjnych - prowadzenie zajęć logopedycznych

Świadczenia usług matematyka w placówce wsparcia dziennego

Świadczenia usług pedagoga/psychologa w placówce wsparcia dziennego

Prowadzenia zajęć rozwojowych dla placówki wsparcia dziennego

Świadczenia usług instruktora ekspresji ruchowej dla placówki wsparcia dziennego

Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla uczestników Placówki Wsparcia Dziennego

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02.08.2021 z dnia 27.08.2021 r.
Przygotowanie i dostarczenie posiłków dla uczestników Placówki Wsparcia Dziennego

 

Dnia 28.08.2021 r. dokonano zmian w zakresie dodania do postępowania 2 skorygowanych plików, które uległy uszkodzeniu: - Załącznik nr 2 - Oświadczenie o posiadaniu wiedzy z zakresu dietetyki, - Załącznik nr 3 - Oświadczenie o minimum rocznym doświadczeniu Powyższa zmiana nie ma wpływu na wynik postępowania. Dodatkowo dodano całą dokumentację postępowania w formacie edytowalnym, celem ułatwienia sporządzania ofert.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01.08.2021 – ROZEZNANIE RYNKU
Dostawa sprzętu audio i urządzeń multimedialnych dla Klubu Sportowego Skarpa Bytom.

Pełnienie funkcji kierownika placówki  wsparcia dziennego w kontekście realizacji projektu RPSL.09.02.05-24-0193/20 - Wspiąć się w górę - usługi społeczne w Bytomiu

Pełnienie funkcji wychowawcy placówki wsparcia dziennego w kontekście realizacji projektu RPSL.09.02.05-24-0193/20 - Wspiąć się w górę - usługi społeczne w Bytomiu

Dostawa i montaż mebli wraz z wyposażeniem dla Klubu Sportowego Skarpa Bytom, w kontekście realizacji projektu RPSL.09.02.05-24-0193/20 - Wspiąć się w górę - usługi społeczne w Bytomiu

W dniu 01.04.2021 Zamawiający dokonał zmiany zapisów działu XII Zapytania Ofertowego oraz poprawił pkt. 1 Formularza Ofertowego - Załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego, a także zamieścił odpowiedź na pytania otrzymane od Wykonawców.

W dniu 30.03.2021 Zamawiający dokonał korekty godziny składania ofert na Bazie Konkurencyjności z 8:00 na 9:00 zgodnie z zamieszczonym Zapytaniem Ofertowym.

Dostawa i montaż mebli wraz z wyposażeniem dla Klubu Sportowego Skarpa Bytom, w kontekście realizacji projektu RPSL.09.02.05-24-0193/20 - Wspiąć się w górę - usługi społeczne w Bytomiu

Uratowanie przed rozbiórką i rewitalizacja dawnej kopalni "Rozbark" wpisanej do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego poprzez utworzenie unikatowego w skali kraju Centrum sportów wspinaczkowych i siłowych w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej- Etap 2a, 2b

Uratowanie przed rozbiórką i rewitalizacja zespołu dawnej kopalni Rozbark wpisanej do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego poprzez utworzenie unikatowego w skali kraju Centrum sportów wspinaczkowych i siłowych w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej

Informujemy, iż dokonujemy aktualizacji treści postępowania ofertowego 01.10.2018 z dnia 30.10.2018. Zmiana w zapytaniu  publikowana jest w Bazie  konkurencyjności, przekazana potencjalnym oferentom/ uczestnikom postępowania oraz została zawarta w dodatkowym pliku "Zapytanie ofertowe_zmiana terminu składania ofert 13.11.2018", oznaczona kolorem czerwonym i umieszczona w sekcji "ZAŁĄCZNIKI". 
Zmiana polega na wydłużeniu terminu składania ofert do dnia 15.11.2018 do godziny 8.30 
(informacja ta została również umieszczona w sekcji "Miejsce i sposób składania ofert")

Ofertę należy składać w terminie do dnia 15.11.2018 do godziny 8.30

W dniu 14.11.2018 dokonano następującej zmiany treści ogłoszenia:
Dokonano aktualizacji treści postępowania ofertowego 01.10.2018 z dnia 30.10.2018. 
Wydłużono termin składania ofert do dnia 29.11.2018 do godziny 8.30 
Wydłużono termin otwarcia ofert do dnia 29.11.2018 do godziny 16.00.
Zmiany w zapytaniu publikowane są w Bazie konkurencyjności, oraz przekazane potencjalnym oferentom/ uczestnikom postępowania oraz zostały zawarte w dodatkowych plikach "Zapytanie-Ofertowe-14-11-2018", "Istotne Postanowienia Umowne -14-11-2018", "formularz-ofertowy-z-załacznikami-14-11-2018", oznaczone kolorem czerwonym i umieszczone w sekcji "ZAŁĄCZNIKI".

bottom of page